Získaj praktickú vodovodnú batériu

Súťaž ukončená
12-Dec-2021
Získaj praktickú vodovodnú batériu

Glast.sk

Facebook

Vianočná súťaž! 🎄
Doprajte si pod stromček praktickú vodovodnú batériu s flexibilným ramienkom značky Rea 🎁
Ako sa zapojiť? 🤩
✅ Napíšte do komentára kam by ste batériu umiestnili, či už do kúpeľne, kuchyne, alebo do dielne a prečo práve tam ✅
Výhercu vyžrebujeme v 👉 nedeľu 12.12.2021 👈
Ďakujeme za dôveru a teším sa na vaše lajky, komentáre a zdieľania ❤️😊❤️
.
.
.
.
.
✔ Štatút súťaže
“Vianočná súťaž”
(ďalej len „Štatút“)
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Balkys Trade, s.r.o.
Sídlo: Suchá Hora 208, 02713 Suchá Hora
IČO: 47803649
DIČ: 2024105061
IČ DPH: SK2024105061
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62499/L
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 30.11.2021 do 12.12.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek okrem zamestnancov internetového obchodu Glast.sk.
4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára kam by výhru (batériu) umiestnil.
5. Výhra
Výhrou v súťaži je Vodovodná batéria s flexibilným ramienkom značky Rea.
6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovej a Instagramovej stránke internetového obchodu Glast.sk. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
8. Ochrana osobných údajov
(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)
9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Suchej Hore, dňa 30.11.2021

V prípade, že si želáte dostávať informácie o vyžrebovaných výhercoch zo súťaží, do ktorých ste sa zapojili, nastavte si túto možnosť v notifikáciach: TU

Nastavte si notifikáciu: "Keď je súťaž vyhodnotená" na ON a stlačte tlačidlo POTVRĎ.

Mohlo by vás zaujímať

Koniec súťaže
o 8 dní
Vyhraj kalendár podpísaný Samuelom Krištofičom

Vyhraj kalendár podpísaný Samuelom Krištofičom

AAA Auto Slovensko

Koniec súťaže
31-Jan-2022
Súťaž o konferenčný stôl v hodnote 800e

Súťaž o konferenčný stôl v hodnote 800e

Rebukan

Koniec súťaže
14-Feb-2022
Súťaž o vonný difuzér

Súťaž o vonný difuzér

For emotion